Bestuur

Het bestuur van De Muziekstraat

Het bestuur van stichting De Muziekstraat is drieledig, en bestaat uit:

Jochem van Tol, Voorzitter

Kunstenaar, muzikant en sonoloog. Creatieve duizendpoot Jochem van Tol heeft per 1 januari 2018 het voorzitterschap overgenomen van Elien van Riet. Met zijn uitgebreide netwerk, zijn creatieve brein en zijn rijke ervaring in de culturele wereld, wil hij De Muziekstraat verder helpen in haar verzelfstandigingsproces.

Rixt Wieringa, penningmeester

Culturele duizendpoot, cultureel conceptontwikkelaar en met een liefde voor kunst en cultuur. Rixt Wieringa, afkomstig uit de museumsector, is haar bestuursfunctie als penningmeester begonnen per 1 januari 2018. Zij heeft deze functie overgenomen van haar voorganger Ger Jager. Met haar grote netwerk in de culturele fondsenwereld, haar scherpe blik en haar oog voor detail zal Rixt Wieringa het komende jaar de stichting bijstaan van advies. 

Dirk Zandvliet, secretaris

Als muzikant is Dirk Zandvliet betrokken bij de bands Gallowstreet, Brass Rave Unit en De Nachtdienst. Bij De Muziekstraat neemt hij deze praktische ervaring mee, en kan hij door zijn netwerk de kwartiermakers in contact brengen met belangrijke figuren in de Amsterdamse muziekwereld. 

Het bestuur heeft door deze samenstelling de belangrijkste expertises die nodig zijn om De Muziekstraat te besturen en te laten groeien.

Governance Code Cultuur

Het bestuur past de Governance Code Cultuur toe in en houdt toezicht op de toepassing daarvan. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun taken, ook heeft de stichting geen personeel in dienst. De dagelijkse leiding is gedelegeerd aan de kwartiermakers, die minimaal tweejaarlijks rapporteren aan het bestuur. Van iedere bestuursvergadering wordt regulier verslag gemaakt.

Voor nog veel meer van De Muziekstraat